Aalborg, Danmark 11., 12. & 13. oktober 2017

Advarsel

ADVARSEL mod Connect Publisher, Event Fair, Fair Guide, Expo-Guide m.fl.

Vore - og andre messearrangørers - udstillere bliver jævnligt generet af henvendelser fra virksomheder/forlag med adresser i bl.a. Slovakiet, Østrig, Tyskland og Mexico, der tilbyder optagelse og/eller annoncering i deres "messeguider" på internettet.

AKKC tager stor afstand til disse virksomheder/forlag, idet de i deres materiale giver indtryk af, at de har et nært samarbejde med os (-og andre messearrangører). Dette er ikke korrekt.

AKKC har på intet tidspunkt indgået aftaler med disse virksomheder/forlag og har aldrig nogensinde udleveret udstillernes navne, adresser m.v. til disse. De har muligvis hentet navnene på de oversigter over messernes udstillere, som kan findes på bl.a. vores hjemmeside. Men disse oversigter indeholder som udgangspunkt alene udstillernes virksomhedsnavn og hjemmeside - ikke adresser, kontaktpersoner m.v.

De pågældende virksomheders/forlags henvendelser har i øvrigt et særdeles komplekst indhold, hvor priserne for de ydelser (optagelser) de tilbyder, er godt skjulte og særdeles ugennemsigtige. Derfor har flere af vore udstillere blot underskrevet den kontrakt der fremsendes, uden reelt at vide, hvad de forpligter sig til at betale. Vi har eksempler på, at der er udstillere, der har forpligtiget sig til at betale mere end 20.000 kr. over tre år for en ubetydelig og sandsynligvis helt værdiløs optagelse.

Ved flere lejligheder har vi fået henvendelser fra udstillere, der har underskrevet en kontrakt og efterfølgende modtaget en faktura. Disse har vi rådet til blot at smide fakturaen samt efterfølgende rykkere væk. Vi hører fra de involverede udstillere, at de modtager et rykkerbrev ca. en gang i kvartalet, og dette kan stå på i årevis. Vi har aldrig hørt, at forlagene har rettet henvendelse til udstilleren i form af personligt fremmøde, med opkrævning for den ikke betalte faktura. Sikkert fordi forlagene opererer på kanten af god markedsføringspraksis.

Dette understreges af, at bl.a. Fair Guide/Construct Data Verlag AG er blevet dømt for bedrageri, hvilket har haft store konsekvenser for virksomheden. Aalborg Kongres & Kultur Center er i besiddelse af en kopi af denne konkrete dommerafgørelse, som vi gerne fremsender på given opfordring.

Aalborg Kongres & Kultur Center lægger stor afstand til de beskrevne virksomheder/forlag og deres metoder, og har ved flere lejligheder rettet henvendelse til disse - bl.a. har vi meddelt dem, at vi har kontaktet Politiet og fortalt om deres adfærd. Men de fortsætter deres virksomhed uantastet. Pas på!

Med venlig hilsen
Aalborg Kongres & Kultur Center

Nicolaj Holm
Direktør