Aalborg, Danmark 11., 12. & 13. oktober 2017

Visumregler

Visumregler

Danmark er omfattet af Schengen-samarbejdet. De visa, som danske ambassader mv. udsteder, er normalt gyldige til alle Schengen-landene (Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig).

Hvem skal have visum?
Hvis man som udlænding ønsker at besøge Danmark for en kort periode, skal man have et visum, hvis man er statsborger i et visumpligtigt land. På hjemmesiden nyidanmark.dk findes en liste over visumpligtige lande.

Hvem behandler ansøgninger om visum?
Visumansøgninger behandles i direkte samarbejde mellem Udlændingeservice og danske repræsentationer i udlandet, hvor ansøgningerne modtages.

Visumansøgningen indgives på alle danske ambassader samt visse generalkonsulater og konsulater. De danske honorære generalkonsulater og konsulater kan ikke udstede visa, men har i visse tilfælde en særlig tilladelse til at modtage ansøgninger og sende dem til den overordnede danske ambassade til videre behandling.

I nogle lande har Danmark indgået repræsentationsaftale med et andet Schengen-land om behandling af visumansøgninger på Danmarks vegne. Danmark er repræsenteret af andre Schengen-lande i de byer, der er opført på listen over repræsentationsaftaler.

Formaliteter ved ansøgning
Et fælles EU-ansøgningsskema og et dansk tillægsskema kan downloades på Udlændingestyrelsens hjemmeside. Ansøgningsskemaer udleveres også ved henvendelse til den repræsentation, hvor ansøgningen indgives.

Sammen med ansøgningen skal der afleveres vellignende fotos og dokumentation for opholdets formål, normalt en indbydelse.

Det anbefales at søge nærmere oplysninger om visum på de enkelte ambassaders hjemmesider, da der kan være særlige krav med hensyn til dokumentation.

Ekspeditionstid
De danske repræsentationer i udlandet kan i visse tilfælde selv træffe afgørelse om udstedelse af visum. Det afhænger af ansøgerens statsborgerskab, besøgets formål og omstændighederne i øvrigt. Repræsentationernes ekspeditionstid er da som oftest nogle få dage. I andre tilfælde skal ansøgningerne forelægges Udlændingeservice til afgørelse, og derfor skal visumansøgningen indgives i god tid, da der kan påregnes en forholdsvis lang sagsbehandlingstid.

Invitationsbrev
Arrangørerne af DanFish International og DanAqua udsteder KUN invitationsbreve til besøgende, som allerede er kendt af arrangøren. Messen er åben for publikum og alle er velkomne til at besøge messen, men generelt kan besøgende ikke forvente hjælp til at gennemføre visa ansøgningen.

Link til Udenrigsministeriets hjemmeside
www.um.dk