Aalborg, Danmark 11., 12. & 13. oktober 2017

Det bæredygtige AKKC

AKKC's bæredygtighedspolitik

AKKC vil gå forrest inden for eventbranchen i arbejdet med bæredygtighed inden for rammerne mennesker, miljø og økonomi, og inden for de lovgivningsmæssige rammer vi arbejder i. Vi vil afsætte økonomiske ressourcer til at sikre de nødvendige kompetencer hertil.

• Vi vil have fokus på de menneskelige ressourcer, muligheder og behov i det løbende arbejde med bæredygtighed. Det er vigtigt, at vi rummer de forskellige behov, ønsker og muligheder, da det er en forudsætning for at vi i fællesskab kan arbejde henimod en mere bæredygtig adfærd.

• Vi vil have fokus på de miljømæssige ressourcer og tænke langsigtet ift. de ressourcer, som der ikke er uanede mængder af. Vi vil bruge vedvarende energikilder, have fokus på at forlænge livscyklussen på materialer, og bestræbe at genanvende det som kan genanvendes.

• Vi tror på, at et fokus på netop de menneskelige og miljømæssige ressourcer vil resultere i en sund økonomi til fordel for kunder, samarbejdspartnere og leverandører.

• Vi ønsker at være tydelige og åbne i vores kommunikation omkring arbejdet med bæredygtighed.

I AKKC opsætter vi målsætninger for arbejdet med bæredygtighed. I takt med at vi når de enkelte mål, vil vi løbende sætte nye samt videreudvikle vores bæredygtighedspolitik.


   
Bæredygtighed i praksis

Vi passer på vores medarbejdere:
• Vi har organiseret arbejdskraft og følger gældende overenskomster og lovgivning inden for arbejdsmiljø (arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg)
• Vi tilbyder personalegoder som bl.a. inkluderer økologisk frugtordning, massør tilknyttet huset, rabatordninger og personalebilletter
• Vi tænker i ergonomiske løsninger i forbindelse med håndtering af inventar
• Vi involverer medarbejderne i arbejdet med bæredygtighed - vi lytter og handler efter deres inputs til, hvordan vi kan forbedre os

Vi bakker op omkring det lokale og tager et samfundsansvar:
• Vi bruger lokale leverandører
• Vi deltager aktivt i det lokale netværk, NBE, som fokuserer på bæredygtig erhvervsudvikling i Norddanmark
• Vi støtter uddannelse af unge ved at tilbyde elev-, lærling- og praktikpladser i AKKC

Vi sætter fokus på miljøet gennem energioptimering, genbrug og miljøvenlige indkøb:
• Vores samlede strømforbrug er dækket af vindmølleenergi
• Vores belysning bliver løbende udskiftet til LED
• Vi har reduceret vores vandforbrug gennem udskiftning af vandhaner til sensorstyrede armaturer
• Vi afholder genbrugsevents når muligt – her tilbyder vi borgere og forskellige foreninger duge og tæpper efter arrangementer, som ellers var blevet sendt til forbrænding
• Gennem et samarbejde med Aalborg Produktionsskole genbruger vi mange 25 m2 store bannere, som eleverne re-designer og syer om til bl.a. mini bags og puder
• Vi sorterer vores affald, så det kan genbruges eller genanvendes og arbejder fortsat videre med at udvide sorteringskategorierne
• Vores kopipapir er certificeret efter Cradle2Cradle og er garanteret fri for skadelige kemikalier og tungmetaller og er 100% biologisk nedbrydeligt
• Vores restauratør anvender madkværn, der omdanner madaffald til biomasse, som senere omdannes til biogas

   


Indsamling af brugte engangsduge


AKKC's stand på Aalborg Bæredygtighedsfestival 2016


Strøm fra vindmøller

AKKC samarbejder med Aalborg Produktionsskole i forbindelse med genbrug af reklamebannere.